ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

4Js A.E.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 9
ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25
2106185760